donderdag 17 mei 2012

Patroon babymutsje/pattern baby beanie

Het begon met een kraamkadootje, waarvan ik helaas geen foto heb, in blauw en bruin. Het begon ook met een patroontje ergens op het web dat niet erg bleek te kloppen, althans niet met mijn naald 4 en Punto, maar de puntige bovenkant vond ik wel leuk, dus ik haakte verder op goed geluk en ontwierp zo niet voor de eerste keer per ongeluk een eigen patroon. Inspiratie is soms een kwestie van geluk.

Omdat baby's nog schattiger zijn met een hip mutsje, deel ik mijn patroon met jullie. Het is bedoeld voor twee kleuren (A en B genoemd in het patroon), maar je kunt er ook drie of vier gebruiken:

My pattern for a baby beanie is designed for two colours (colour A and B in the pattern), but you can also use three or four:


Kleur A is bruin; kleur B is oranje
Colour A is brown; colour B is orangeKleur A is blauw; voor kleur B nam ik afwisselend wit en rood
Colour A is blue; for colour B I used white and red


Kleur A is afwisselend zandkleur met glim en donkerbruin;
kleur B is afwisselend blauw en lichtblauw met glim
Colour A is  shiny sand colour and dark brown;
colour B is blue and shiny light blue

Zie voor nog twee kleurvoorbeelden hier.
Here are two other colour examples.


Haakpatroon voor een babymutsje (maatje pasgeboren)

Nodig: Punto garen (of garen van gelijke dikte) in twee kleuren, een halve bol per kleur is voldoende; haaknaald 4.

Iedere ronde stokjes begint met 3 lossen; iedere ronde halve stokjes met 2 lossen; iedere ronde vasten met 1 losse; iedere ronde eindigt met een halve vaste. Deze zijn in de beschrijving niet meer genoemd en worden niet als steek meegeteld.

* Haak een ketting van 5 lossen; sluit de cirkel met een halve vaste.
*Ronde 1: Haak 8 stokjes in de cirkel met kleur A-> 8 steken
*Ronde 2: Haak 2 stokjes in elke steek met kleur A -> 16 steken
*Ronde 3: Haak 8x (2 stokjes in de eerste steek; 1 stokjes) met kleur A -> 24 steken
*Ronde 4: Haak 8x (2 vasten in de eerste steek; 2 vasten) met kleur B -> 32 steken
*Ronde 5: Haak 1 half stokje in iedere steek met kleur A -> 32 steken
*Ronde 6: Haak 8x (2 stokjes in de eerste steek; 3 stokjes) met kleur A -> 40 steken
*Ronde 7: Haak 8x (2 halve stokjes in de eerste steek; 4 halve stokjes) met kleur B -> 48 steken
*Ronde 8: Haak 8x (2 stokjes in de eerste steek; 5 stokjes) met kleur A -> 56 steken
*Ronde 9: Haak 8x (2 stokjes in de eerste steek; 6 stokjes) met kleur B -> 64 steken
*Ronde 10: Haak 8x (2 halve stokjes in de eerste steek; 7 halve stokjes) met kleur A -> 72 steken
*Ronde 11: Haak 1 half stokje in iedere steek met kleur B -> 72 steken
*Ronde 12: Haak 8x (eerste 2 steken samenhaken tot 1 stokje; 7 stokjes) met kleur B -> 64 steken
*Ronde 13: Haak 8x (eerste 2 steken samenhaken tot 1 vaste; 6 vasten) met kleur A -> 56 steken
*Ronde 14-15: Haak 2 rondes 1 stokje in iedere steek met kleur B -> 56 steken
*Ronde 16: Haak 1 vaste in iedere steek met kleur B -> 56 steken

Als je mijn patroon gebruikt, zie ik graag het resultaat! Als je het patroon of je maaksel post, graag een bronvermelding. Als iets niet duidelijk is, kun je je vraag in een comment stellen.

Crochet pattern for a baby beanie (size newborn)

Needed: Punto yarn (or similar yarn) in two colours, half a ball for each colour is enough;
hook 4.

Each round of double crochet starts with 3 chain stitches; each round of half double crochet starts with 2 chain stitches; each round of single crochet starts with 1 chain stitch; each round ends with a slip stitch. These are not mentioned in the pattern and are not counted in the number of stitches.

dc = double crochet
hdc = half double crochet
sc = single crochet

* Crochet 5 chain stitches; close the circle with a slip stitch.
* Round 1: Crochet 8 dcin the circle using colour A -> 8 stitches
* Round 2: Crochet 2 dc in each stitch using colour A -> 16 stitches
* Round 3: Crochet 8x (2 dc in the first stitch, 1 dc) using colour A -> 24 stitches
* Round 4: Crochet 8x (2 sc in the first stitch, 2 sc) using colour B -> 32 stitches
* Round 5: Crochet 1 hdc in each stitch using colour A -> 32 stitches
* Round 6: Crochet 8x (2 dc in the first stitch, 3 dc) using colour A -> 40 stitches
* Round 7: Crochet 8x (2 hdc in the first stitch, 4 hdc) using colour B -> 48 stitches
* Round 8: Crochet 8x (2 dc in the first stitch, 5 dc) using colour A -> 56 stitches
* Round 9: Crochet 8x (2 dc in the first stitch, 6 dc) using colour B -> 64 stitches
* Round 10: Crochet 8x (2 hdc in the first stitch, 7 hdc) using colour A -> 72 stitches
* Round 11: Crochet 1 hdc in each stitch using colour B -> 72 stitches
* Round 12: Crochet 8x  (first 2 stitches together in 1 dc, 7 dc) using colour B -> 64 stitches
* Round 13: Crochet 8x (first 2 stitches together in 1 sc, 6sc) using colour A -> 56 stitches
* Round 14-15: Crochet 2 rounds 1 dc in each stitch using colour B -> 56 stitches
* Round 16: Crochet 1 sc in each stitch using colour B -> 56 stitches

If you use my pattern, I'd like to see the result! If you post the pattern or what you made with it, please add a link to me. If you have a question, you can ask it in a comment.

3 opmerkingen: