zondag 14 februari 2016

Capitano Uncinetto slaat een meisje aan de haak/catches a girl

Capitano Uncinetto is aan het vissen.

Capitano Uncinetto is fishing.

Hé, zijn haak zit vast in het zeewier.

Hey, his hook is stuck in seaweed.


De Kapitein klimt in zijn boot om het beter te bekijken.

The Captain climbs into his boat to take a closer look.


Oh, nee, het is een meisje! Red haar, Capitano Uncinetto!

Oh, no, it's a girl! Save her, Capitano Uncinetto!


De Kapitein helpt haar aan boord, maar wat is dat?

The Captain helps her aboard, but what is that?


Ze is een zeemeermin! 'Bedankt voor het redden, Kapitein,' zegt ze.

She's a mermaid! 'Thanks for saving me, Captain,' she says.


'Dag, Kapitein!' 'Dag, zeemeermin!'

Bye, Captain!' 'Bye, mermaid!'
(Klik hier om alle avonturen van Capitano Uncinetto te zien)
(Click here to see all adventures of Capitano Uncinetto)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten